Vårt RAS

esquema-numbers
DRIFTSKONTROLLANLEGG

Vi tilbyr driftskontrollanlegg tilpasset den enkeltes behov. Scada-løsningen inneholder alt fra PLS-enheter til software som gjør full styring av anlegget mulig.

control
1. Fiskekar

Innløp- og utløpsrør er designet for å gi optimale strømningsforhold og sikre effektivt uttak av avfall og fôrspill i fiskekaret. Størrelsen på karene varierer fra et par kubikkmeter til flere tusen. De er vanligvis laget av glassfiber, betong eller PE.

1-fish-tanks
2. Mekanisk filtrering

Større partikler som avføring og fôrspill fjernes i trommelfiltre. Filterduken har en lysåpning på 40-90 µm avhengig av fiskestørrelse og art. Denne prosessen er kritisk for å sikre fiskevelferd og stabil vannkvalitet.

3. Reservoar 1

Etter mekanisk filtrering samles prosessvannet i et reservoar før det transporteres videre til de biologiske filtrene.

2-Mechanical-Filtration
4. Sirkulasjonspumper

Sentrifugal- eller propellerpumper løfter vannet fra reservoar 1 til biofiltrene.

4-water-lifting
5. Biologisk rensing

I våre Fixed bed-filtre sørger mikroorganismer for omdanning av oppløst organisk materiale og ammonium til ufarlige forbindelser. Dette er hjertet i systemet siden det også fanger finpartikulært materiale. Våre effektive Fixed-bed-filtre gjør at vi kan levere markedets beste vannkvalitet.

5-biological
6. UV behandling

Prosessvannet behandles med UV før det returnerer til fiskekarene. Dette reduserer bakterieantallet og reduserer risiko for sykdomsutbrudd.

6-uv
7. Avgassing

I avgasseren fjernes oppløst karbondioksid og nitrogengass på en effektiv måte. Samtidig tilføres oksygen i systemvannet til 100% metning.

8. Reservoar 2

Etter avgassing samles vannet i et reservoar før det sendes tilbake til fiskekar.

7-degassing
9. Oksygenering

Rent oksygen tilføres i prosessvannet for å tilfredsstille fiskens behov. I ferskvannssystemer benyttes trykkjegler til dette formålet, mens lavtrykksinnløsere gjerne benyttes i sjø eller brakkvann.

9-oxigenation
10. Fôringssystem

Optimal utfôring i hvert fiskekar sikres gjennom helautomatiske systemer som inkluderer siloer, transportsystem og fôrautomater.

10-fish-fiding
11. Inntaksrensing

Biosikkerheten sikres gjennom inntaksrensing av spedevann til systemet. Her benyttes en kombinasjon av mekanisk filtrering og høydose UV-behandling.

11-primary-water
12. pH- og alkalitetsjustering

Nitrifikasjonsaktiviteten i de biologiske filtrene gir en reduksjon i pH. Dette motvirkes ved automatisk dosering av base, som kalk eller lut.

12-ph
13. Temperaturregulering

Stabile temperaturforhold er viktig for effektiv og forutsigbar produksjon av fisk. Vi leverer systemer av høy kvalitet til temperaturregulering. Disse inkluderer varmepumper, kjølere og varmevekslere.

13-temperature
14. Salinitetskontroll

Ulike arter og livsstadier har ulike salinitetsbehov. Billund Aquaculture RAS inkluderer automatisk salt/sjøvannstilsetningssystem.

14-salinity
15. Slambehandling

Vi tilbyr et bredt utvalg av løsninger for slambehandling. Avhengig av bruksområde kan våre løsninger gi slam med et tørrstoffinnhold opp til 95%.

15-sludge
16. Fisketransport

Som en del av vårt helintegrerte system kan vi tilby logistikksystem for fisketransport. Dette inkluderer fisketransport mellom avdelinger, sorteringsplattformer, sorteringsutstyr, tellemaskiner og fiskepumper.

16-gradding
developed-zet