Historie & Milepæler

Linea de tiempo noruego web
I mer enn 30 år har Billund Aquaculture globalt håndert forespørsler i svært forskjellige størrelser. Vår signatur er alltid perfeksjonisme og besluttsomhet. Å være best på vårt område.
Etablert i Danmark av en ålprodusent, ble vårt firma grunnlagt i 1986, tilbake da RAS (Recirculated Aquaculture Systems) var en nesten ukjent teknologi. Men takket være selskapets innovative og visjonære ånd, ble Billund Aquaculture en viktig brikke i utviklingen av bærekraftig teknologi innen oppdrettsnæringen, med forgreninger til hele verden.
På nittitallet økte vårt selskap kraftig leveransene i Asia (hovedsakelig i Taiwan, Korea, Thailand og Kina). Dette som et resultat av «boom´en» i produksjon av ål. Denne veksten ble redusert etter rundt syv år. Etter noen opp- og nedturer, endret selskapet fokus mot nye markeder og arter – og verdensdeler. Dette ble et viktig vendepunkt for oss – med installasjon av det første resirkulasjonsanlegget for laks i Chile. En velkommen nyhet i den oppblomstrende chilenske sjømat-industrien.
Flere kontrakter ble inngått etter dette prosjektet, og ledet oss til å søke forretningsmessig representasjon i Chile, etterfulgt av åpningen av den første filialen til Billund Akvakultur i et fremmed land.
Etter et grundig forarbeid, klarte vi i 2010 å komme inn i Norge med en gryende industri med oppdrett av laks på datidens konvensjonelle måte. Det innebar en rasjonell bruk av vann - basert på gjennomstrømming.
Endring av regelverket i 2011 medførte en utfordring med hensyn til optimalisering av bruk av ferskvann - og åpning av døren til RAS. Ledende produsenter fikk muligheten til å se nærmere på eksisterende drift og ta stilling til om de ønsket å investere i nye, alternative oppdrettsteknologier.
Den første store milepælen i det norske markedet fant sted i 2013. Da ble det største prosjekt til da bygget: Belsvik, i regi av Lerøy Midt. 11 resirkuleringssystemer måtte til for å kunne produsere 14 millioner 90 grams Atlantisk laksesmolt. Dette ble selskapets konsolidering i Norge. Siden da har Belsvik vært et flaggskip i vår produksjonsportefølje – med mulighet til kontinuerlig å kunne forbedre og optimalisere vår renseteknologi.

Med et imponerende ingeniørarbeid som bakteppe. Noe som har gjort oss til en velrenommert merkevare – i 30 land.

New Structure
Et nytt kapittel startet i 2017, da Broodstock Capital, det norske investeringsfondet med spesialisering i sjømatproduksjon, ble majoritetseier i Billund Aquaculture for å bedre selskapets ledende posisjon i det voksende RAS-markedet. Broodstock styrket selskapets finansielle muskler, et viktig bidrag for å kunne oppfylle oppdragsgiveres mest ekstreme ønsker i et sterkt voksende marked. Samtidig som det ga større rom for langsiktig tenking og den kapitalen som var nødvendig for å gi kundene nøyaktig det de trengte, inkludert et langsiktig industrielt perspektiv og bygging av mer kompetanse. Det representerer en enorm forretningsfordel for Billund Aquaculture.
developed-zet