Bærekraft


Utformer bærekraftige løsninger for fremtidens teknologiske løsninger innen akvakultur

I 2050 vil verdens befolkning vokse til 9,1 milliarder mennesker, 34% flere enn i dag, og nesten all økning vil finne sted i utviklingsland.

Urbanisering vil fortsette i et høyt tempo og inntektsnivået vil være flere ganger høyere enn det er nå. På landjorda er det lite ressurser igjen for tilrettelegging av økt matproduksjon. Hav og ferskvann har vi imidlertid mer av. For å kunne mate denne mer tallrike befolkningen, rikere og mer urbane, er fiskeoppdrett en svært gunstig løsning – ikke minst på grunn av det proteinrike sluttproduktet. I dag kommer over halvparten av fisken som forbrukes i verden, fra oppdrettsnæringen. Og vi har potensiale til mye mer.

Å ha en visjonær og innovativ holdning i mer enn 30 år har gitt oss en fremtredende posisjon i utviklingen av en bærekraftig akvakultur, der resirkulering spiller en viktig rolle.

developed-zet