Vårt selskap

Vi er spesialisert på design, implementering, oppstart og tjenester for bruk av resirkulering i landbasert fiskeoppdrett.

Vi har bred erfaring med teknologi for gjenbruk av prosessvann i landbasert produksjon av fisk. Vi er derfor det naturlige valget for nye generasjoner av fiskeoppdrettere. For tiden er vi til stede i mer enn 20 land - med over 130 vellykkede utførte prosjekter. Med kontorer i Danmark, Chile, Norge, Australia og United States er vårt selskap fortsatt en pionér i utviklingen av resirkulering av vann også globalt. Selskapet betraktes som en grunnleggende søyle i utviklingen av morgendagens bærekraftige og effektive utvikling av teknologi innen RAS.
developed-zet