Velkommen til Billund Aquacultures whistleblowerordning


Hos Billund Aquaculture er vores værdier "Solid, Passioneret & Visionær".

For at vi kan sikre vores værdier udadtil, ønsker vi at virksomhedskulturen i Billund Aquaculture er åben og baseret på tillid. Derfor skal alle, trygt og sikkert, kunne gøre os opmærksomme på lovovertrædelser, alvorlige forhold eller potentielle lovovertrædelser hos Billund Aquaculture.

 

Billund Aquaculture har etableret denne whistleblowerordning i samarbejde med PwC. Dette sikrer kvaliteten af håndteringen af indberetninger vedrørende lovovertrædelser og andre alvorlige forhold, samt kravene til compliance. Indberetningen går videre til PwC, revisionsselskab, i første stadie som efterfølgende vil orientere Billund Aquaculture.

 

Hvis du bliver bekendt med forhold, du mener er ulovlige eller forkerte opfordrer vi til, at du henvender dig til en leder hos Billund Aquaculture, HR-afdelingen eller anvender vores whistleblowerordning.

 

Hvem kan anvende whistleblowerordningen?

Det er muligt for ansatte og alle andre med en relation til Billund Aquaculture, at foretage en anmeldelse gennem whistleblowerordningen. Ved indberetningen behandles dine personoplysninger. Behandling sker naturligvis i overensstemmelse med GDPR-reglerne. Dette kan du læse mere om i fanen "whistleblowerpolitik".

 

Gennem whistleblowerordningen har du mulighed for at foretage en indberetning fortroligt med angivelse af navn og kontaktoplysninger eller anonymt. Det vil også være muligt at foretage en mundtlig indberetning via whistleblowerordningen.

Billund Aquaculture tillader naturligvis ikke repressalier eller chikane mod de, der vælger at benytte whistleblowerordningen i god tro.


Hvad og hvem kan jeg indberette om?

Der kan indberettes om overtrædelser og alvorlige forhold, der er begået af ledelsen og medarbejdere i Billund Aquaculture. Der kan også indberettes om andre, herunder kunder, leverandører, underleverandører og andre eksterne samarbejdspartnere.

 

Der kan indberettes om:

  • Lovovertrædelser eller potentielle lovovertrædelser af national lovgivning, konkurrenceretten og EU-retten. F.eks. Hvidvaskloven og databeskyttelseslovgivningen(GDPR).
  • Strafbare forhold: Alvorlige lovovertrædelser, herunder mistanke om grove overtrædelser. F.eks. korruption, svindel, bestikkelse, bedrageri og alvorlige overtrædelser af arbejdssikkerheden.
  • Grov chikane, seksuel chikane, vold eller trusler.
  • Grove og alvorlige overtrædelser af Billund Aquacultures interne, faglige eller andre retningslinjer.
  •  

Hvad kan jeg ikke indberette om?

Du kan ikke indberette om overtrædelser eller forhold, der ikke har en alvorlig karakter eller andre forhold f.eks. sygefravær, påklædning, lønforhold eller andre personrelaterede konflikter. Her bedes du henvende dig til din nærmeste leder eller HR, enten personligt eller på hr hr@billundaquaculture.com.

 

Hvis det viser sig at din indberetning ikke falder indenfor whistleblowerordningens område, vil du blive gjort opmærksom på dette og din sag vil ikke blive behandlet under whistleblowerordningen.

developed-zet