Behandling af din indberetning

Billund Aquaculture har valgt at samarbejde med PwC om Whistleblowerordningen. PwC står for den indledningsvise vurdering af, om det indberettede er omfattet af Whistleblowerordningen og derfra vurderer PwC om whistleblowerenheden hos Billund Aquaculture er i stand til at sikre, at din indberetning håndteres objektiv og uafhængigt.


Report

Hvis din indberetning ikke kan behandles:

Hvis din indberetning ikke falder ind under whistleblowerordningen, så vil PwC sende en meddelelse tilbage til Billund Aquaculture om at der ikke er grundlag for behandling af indberetning, og den skal slettes. Du vil også blive orienteret om, at din indberetning ikke bliver behandlet.

 

Hvis din indberetning kan behandles:

Hvis din indberetning falder ind under whistleblowerordningen, så behandler PwC den første del af indberetningen. Derefter sendes den retur til Billund Aquacultures whistleblowerenhed, der vil forestå en nærmere undersøgelse og evt. handle på indberetningen.

 

Billund Aquaculture kan gøre brug af forskellige muligheder efter nærmere undersøgelse af indberetningen:

  • Hvis indberetningen er grundløs, afsluttes den.
  • Hvis der er hold i indberetningen, kan den afsluttes med en påtale/advarsel til den omhandlende.
  • Hvis der er hold i indberetningen, og det vurderes så groft at der skal ske en bortvisning/afskedigelse af omhandlende.
  • Hvis der er hold i indberetningen, og det vurderes bedst med en anbefaling om ændring i procedurer eller retningslinjer.
  • Hvis forholdet er så alvorligt, kan der ske overdragelse til politiet.
 

Tidsfrister

Når du laver din indberetning, modtager du senest 7 dage efter en bekræftelse på modtagelsen.

Du vil senest 3 måneder efter din indberetning blive orienteret om behandling og eventuelt resultat.

developed-zet